BT.CX varnar

Det svenska bitcoinbolaget BTCX gick i dagarna ut med en eller snarare två varningar och uppmanar till försiktighet och vaksamhet.

Första varningen handlar om ren utpressning där utpressaren hotar med att publicera användaruppgifter från en vuxensajt.

Utpressaren har kommit över användaruppgifter till en vuxensajt och har kontaktat dessa användare med hot om att publicera användaruppgifter om användarna inte betalar i runda slängar 1000kr. Ingen hög summa kan tyckas för att slippa publicering men det är nog det som är meningen att den utpressade ska tänka. Tänker tillräckligt många på det sättet kan det bli en hel del pengar.

Betalningen ska ske i kryptovalutan bitcoin och instruktioner finns hur detta lättast sker. Användaren uppmanas köpa bitcoin via BTCX Express och ange utpressarens publika nyckel som mottagare. Att utpressaren kommer ha stora svårigheter att se vem som betalat eller ej hoppas de ingen ska tänka på.

BTCX uppmanar här alla att INTE betala.

Den andra varningen gäller telefonsamtal där uppringaren uppger sig vara säljare för BTCX och där den som blir uppringd instrueras på ett mycket övertygande sätt att köpa kryptovaluta och skicka valutan till en för denne okänd adress som kontrolleras av bedragarna. BTCX påpekar att de aldrig använder sig av telefonförsäljare. Det hör till ovanligheten att BTCX över huvud taget har telefonkontakt med sina kunder då de är så oerhört många och skulle så vara fallet så är det inte för att sälja.